5-7 SB 11 Power5-7 SB 12 Express5-7 SB 21 Wave5-7 SB 22 Pumas8-10 SB 28 Shockwave8-10 SB 29 Fury8-10 SB 36 United11-13 SB 30 Sox11-13 SB 31 Flash11-13 SB 37 FirecrackersU4 1 BombersU4 2 AvengersU4 13 ThunderU4 14 BananasU4 23 ProspectsU4 24 TomahawksU4 32 LegendsU4 33 BulldogsU6 5 VipersU6 6 StripersU6 17 HornetsU6 18 EaglesU6 26 SluggersU6 27 TitansU8 9 AngelsU8 10 RedsU8 15 MarinersU8 16 YankeesU8 25 DodgersU8 34 RangersU8 35 BravesU10 3 DiamondbacksU10 7 RoyalsU10 19 RockiesU10 20 RaysU10 38 Red SoxU13 4 GiantsU13 8 White SoxU13 39 Phillies